1987

Bilder fra Frigården, Stjørdal-MC første klubbhus m.m. 🙂

Tilbake til galleriet

Kommentrar til svart/hvitt bildet.
OP var leder i Stjørdal MC. Anledningen var at lærere ved Halsen og Stokkan Ung.skole hadde mopedopplæring/trafikk som fag. De hadde mopeder, men manglet sikkerhetsutstyr – stor frustrasjon. De gikk til avisa (Bladet) og etterlyste hjelp.

I klubben kjente vi Jan Ivar Rustad i firmaet Motorspeed på Fåberg (nå Lillehammer), og da Iver tok kontakt nedover ble det straks sendt utstyr til Stjørdal. 100 % spons!! Dette overleverte vi skolen, ref bilde over.

Ved siden av OP står Knut Ivar Bergersen, foran Janne Berit Kringen og Odd Ivar Tronstad (Iver).

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.