Støttemedlem

Ser de etter nye støttemedlemmer?
Ser de etter nye medlemmer?

Klubben har hvert år ca. 25 – 35 støttemedlemmer. Velkommen du også! Navn nederst.

Kontingent kr. 200,- for 2018. Se lenger ned for kontonummer. Innmelding hele året.

Støttemedlemmene har INGEN forpliktelser i klubben. Du slipper dugnader, men får gjerne ta en oppgave hvis det passer sånn.

Støttemedlemmer har en rekke fordeler:

a. Rabatt på MC-bekledning, hjelmer, hansker, sko, dekk, olje etc. Egne tilbud på f.eks. snøscooterklær. Stor takk til vår gode venn Svein på butikken Høy Puls i Kjøpmannsgata 3 på Stjørdal. hoypuls.no

b. Du blir invitert på kveldsturer og andre fellesturer.

c. Du får tilsendt Nyhetsbrev fra klubben 1 – 3 ganger i året. Hvis du har bilder eller noen innspill så kom med det. Det er fint å få bidrag fra flere.

d. Du blir invitert på klubbens julebord lørdag ?. desember 2018, og betaler kun egenandel på hele kalaset. Andre partys kan også dukke opp.

e. Du får godt tilbud på leie av lokalet til eventuelt privat selskap.

f. Du får kontakt med et MC-miljø der du kan få gode tips på vedlikehold og mekking. Flere av våre medlemmer er teknisk godt kyndige.

Medlemskap NMCU
Kontingent NMCU kr. 400,- i 2018 hvis du er meldt inn via klubb, f.eks. Stjørdal MC. Ellers kr. 450,-.Se hovedsiden, link NMCU eller her.

Velger du også NMCU-kontingent for 2018, betal innen 30.januar kr. 600,- til konto 4465.24.19043 Stjørdal MC. Husk navn ved innbetaling. Vi ordner det praktiske. Rett i postkassa får du i 2018 5 stk. MC-Blad og Treffkalender.

Vi sender normalt IKKE ut faktura på kontingenter. Hvis du må ha det, ta kontakt med kasserer eller leder i Stjørdal MC.

Støttemedlemmer 2018 per 29.04.2018:

Lisbet Andersen, Geir Broholt, Olav Bjørngaard, Helge Eide, Gunnar Fundtaunet, Tor Anders Halle, Kjetil Jan Hjelegjerde, Toril Høyem, Arild Johansen, Jens Torbjørn Kringen, Kjell Brage Lunnan, Roy Kenneth Magnusson, Sverre Myrås, Pål Andreas Pettersen, Terje Rømo, Asbjørn Vikan, Per Kristian Jorkjend, Anita og Ragnar Knutsen, Fridtjof Endre Fornes, Steinar Aass,Ketil Tronstad, Rolv Agnar Lund, Ståle Clausen, Ole Kjartan Larsen,Alf Roar Eidesmo, Terje Solberg………………………..flere kommer

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.