Støttemedlem

Ser de etter nye støttemedlemmer?
Ser de etter nye medlemmer?

Klubben har hvert år ca. 25 – 35 støttemedlemmer. Velkommen du også! Navn nederst.

Kontingent kr. 300,- for 2020. Kontonummer: 4465.24.19043. HUSK å skriv navn!!
Innmelding hele året.

Støttemedlemmene har INGEN forpliktelser i klubben. Du slipper dugnader, men får gjerne ta en oppgave hvis det passer sånn.

Støttemedlemmer har en rekke fordeler:

a. Rabatt på MC-bekledning, hjelmer, hansker, sko, dekk, olje etc. Egne tilbud på f.eks. snøscooterklær. Stor takk til vår gode venn Svein på butikken Høy Puls i Kjøpmannsgata 3 på Stjørdal. hoypuls.no

b. Du blir invitert på kveldsturer og andre fellesturer.

c. Du får tilsendt «Nyhetsbrev» fra klubben, normalt 1 – 2 ganger i året. Hvis du har bilder eller noen innspill så kom med det. Det er fint å få bidrag fra flere.

d. Du blir invitert på klubbens julebord lørdag ?. desember 2020, og betaler kun egenandel på hele kalaset. Andre partys kan også dukke opp.

e. Du får godt tilbud på leie av lokalet til eventuelt privat selskap.

f. Du får kontakt med et MC-miljø der du kan få gode tips på vedlikehold og mekking. Flere av våre medlemmer er teknisk godt kyndige.

Medlemskap NMCU
Kontingent NMCU kr. 400,- i 2020 hvis du er meldt inn via klubb, f.eks. Stjørdal MC. Ellers kr. 450,-.Se hovedsiden, link NMCU eller her.

Vi sender normalt IKKE ut faktura på kontingenter. Hvis du må ha det, ta kontakt med kasserer eller leder i Stjørdal MC.

Støttemedlemmer 2020 per 28.02.2020:

Lisbet Andersen, Jens Torbjørn Kringen, Pål Andreas Pettersen, Terje Rømo, Arild Johansen, Sverre Myrås, Ketil Tronstad, Olav Bjørngaard, Ståle Clausen, Kjell Brage Lunnan, Steinar Aass, Alf Roar Eidesmo, Sven-Erik Knutsen, ……………………….flere kommer

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.