Støttemedlem

Ser de etter nye støttemedlemmer?
Ser de etter nye medlemmer?

Klubben har hvert år ca. 25 – 35 støttemedlemmer. Velkommen du også! Navn nederst.

Kontingent kr. 300,- for 2019. Kontonummer: 4465.24.19043. HUSK å skriv navn!!
Innmelding hele året.

Støttemedlemmene har INGEN forpliktelser i klubben. Du slipper dugnader, men får gjerne ta en oppgave hvis det passer sånn.

Støttemedlemmer har en rekke fordeler:

a. Rabatt på MC-bekledning, hjelmer, hansker, sko, dekk, olje etc. Egne tilbud på f.eks. snøscooterklær. Stor takk til vår gode venn Svein på butikken Høy Puls i Kjøpmannsgata 3 på Stjørdal. hoypuls.no

b. Du blir invitert på kveldsturer og andre fellesturer.

c. Du får tilsendt «Nyhetsbrev» fra klubben, normalt 1 – 2 ganger i året. Hvis du har bilder eller noen innspill så kom med det. Det er fint å få bidrag fra flere.

d. Du blir invitert på klubbens julebord lørdag ?. desember 2019, og betaler kun egenandel på hele kalaset. Andre partys kan også dukke opp.

e. Du får godt tilbud på leie av lokalet til eventuelt privat selskap.

f. Du får kontakt med et MC-miljø der du kan få gode tips på vedlikehold og mekking. Flere av våre medlemmer er teknisk godt kyndige.

Medlemskap NMCU
Kontingent NMCU kr. 400,- i 2019 hvis du er meldt inn via klubb, f.eks. Stjørdal MC. Ellers kr. 450,-.Se hovedsiden, link NMCU eller her.

Vi sender normalt IKKE ut faktura på kontingenter. Hvis du må ha det, ta kontakt med kasserer eller leder i Stjørdal MC.

Støttemedlemmer 2019 per 05.03.2019:

Lisbet Andersen, Geir Broholt, Olav Bjørngaard, Jens Torbjørn Kringen, Kjell Brage Lunnan, Sverre Myrås, Pål Andreas Pettersen, Terje Rømo, Ketil Tronstad, Steinar Aass, Sven Erik Knutsen, Toril Høyem. Asbjørn Vikan,Rolv Agnar Lund, Anita Knutsen, Ragnar Knutsen, Arild Johansen, Per Kristian Jorkjend,Frode Lunnan, Fridtjof Endre Fornes, Gunnar Fundtaunet, Roy Kenneth Magnusson, Ståle Clausen, Helge Eide, Aud Andersen Sandodden, Alexander Rønning, ……………………….flere kommer

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.