Klubbens styre 2019


Leder

Rune Langøy, 982 10 630
rune.langoy@getmail.no
Nestleder
Bjørn Bremseth, 976 76 073
Kasserer
Knut-Arve Lisø, 934 00 866
Sekretær
Erik Morten Fjerdingen, 905 04 280
Styremedlem
Trond Kjelsaas, 926 06 487

Varamedlem 1, Arne Skotnes, 452 42 800
Varamedlem 2, Frode Sandodden, 918 97 742

Neste årsmøte:
Torsdag 7. februar 2019 kl. 19.00 på klubbhuset. Eventuelle saker må inn til styret senest ei uke før årsmøtet.

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.