Valg årsmøter

RESULTAT ÅRSMØTE
Valg 5. februar 2020
– uthevet er verv og antall år
– navn og når på valg neste gang

Leder, på valg hvert år
Rune (gjenvalg), 2021

Nestleder, velges for 2 år
Bjørn B. (ikke på valg), 2021

Kasserer, velges for 2 år
Knut-Arve (gjenvalg), 2022

Sekretær, velges for 2 år
Erik Morten (ikke på valg), 2021

Styremedlem, velges for 2 år
Trond K (gjenvalg), 2022

Varamedlemmer i styret, velges for 2 år
Frode (gjenvalg), 2022
Arne (gjenvalg), 2022

Valgkomité, velges for 2 år
Hans Kristian (gjenvalg), 2022
Kjell Arne (ikke på valg), 2021

Kjøkken & Barsjef, velges for 2 år
Hans Olav (gjenvalg), 2022

Fest- og arrangementskomité, alle velges for 3 år
Kjøkken- & barsjefen skal alltid være med i komiteen
Hans Olav, på valg i 2023
Karstein, på valg i 2022
Geir Åge, på valg i 2022

Turkomité, begge velges for 2 år
Knut, på valg i 2021
Hans Kristian, på valg i 2022

Ansvarlig utleie lokale
Kontakt leder/styret, eller et medlem som selv tar ansvar for utleie/vakt.

Ansvarlige kjeller, velges for 2 år
Roger og Trond Jørgen (gjenvalg), begge 2022

Eiendomsansvarlig, velges for 2 år
Frode (gjenvalg), 2021

Web & Facebook, velges for 2 år
Teknisk, Kjell Arne, 2022
Redaksjonelt innhold, Odd Petter (gjenvalg), 2021

Julebordskomité, 2 nye hvert år
Julebord 2020: Arne og Frode

2021
Valgkomiteen har alt klart 1. februar
Årsmøte torsdag …….. 2021 kl. 19.00

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.