Valg årsmøter

RESULTAT ÅRSMØTE
Valg 9. februar 2017
– uthevet er verv og antall år
– navn og når på valg neste gang

Leder, på valg hvert år
Rune, 2018

Nestleder, velges for 2 år
Bjørn B., 2019

Kasserer, velges for 2 år
Knut-Arve, 2018

Sekretær, velges for 2 år
Erik Morten, 2019

Styremedlem, velges for 2 år
Frode, 2018

Varamedlemmer i styret, velges for 2 år
Terje, 2018
Arne, 2018

Valgkomité, velges for 2 år
Hans Kristian, 2018
Kjell Arne, 2019
Innstilling klar innen 1. februar hvert år

Kjøkken & barsjef, velges for 2 år
Hans Olav, 2018

Fest- og arrangementskomité, alle velges for 3 år
Kjøkken- & barsjefen skal alltid være med her
Hans Olav, 2018
Karstein, 2019
Geir Åge, 2019
Trond K., 2018

Turkomité, begge velges for 2 år
Ulf, 2018
Bjørn B., 2019

Ansvarlig utleie lokale, velges for 2 år
OP, 2019

Ansvarlig kjeller, velges for 2 år
Roger, 2018

Husansvarlig innendørs, velges for 2 år
Frode, 2019

Ansvarlig utendørs, velges for 2 år
Bjørn H., 2018

Webkomité, velges for 2 år
Teknisk & foto, Kjell Arne, 2018
Redaksjonelt innhold, Odd Petter, 2019

Julebordskomité, 2 nye hvert år
Arr. 2. desember 2017; Trond J.  og Jonny

RX-camp Hell, til vurdering hvert år
Utgår for 2017

2018
Valgkomiteen har alt klart 1. februar
Styremøte torsdag 18. januar
Årsmøte torsdag 8. februar  kl. 19.00

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.