Valg årsmøter

RESULTAT ÅRSMØTE
Valg 7. februar 2019
– uthevet er verv og antall år
– navn og når på valg neste gang

Leder, på valg hvert år
Rune (gjenvalg), 2020

Nestleder, velges for 2 år
Bjørn B. (gjenvalg), 2021

Kasserer, velges for 2 år
Knut-Arve, 2020

Sekretær, velges for 2 år
Erik Morten (gjenvalg), 2021

Styremedlem, velges for 2 år
Trond K, 2020

Varamedlemmer i styret, velges for 2 år
Frode, 2020
Arne, 2020

Valgkomité, velges for 2 år
Hans Kristian, 2020
Kjell Arne (gjenvalg), 2021

Kjøkken & Barsjef, velges for 2 år
Hans Olav, 2020

Fest- og arrangementskomité, alle velges for 3 år
Kjøkken- & barsjefen skal alltid være med i komiteen
Hans Olav, 2020
Karstein (gjenvalg), 2022
Geir Åge (gjenvalg), 2022

Turkomité, begge velges for 2 år
Iver, 2020
Knut, 2021

Ansvarlig utleie lokale
Kontakt leder/styret

Ansvarlige kjeller, velges for 2 år
Roger og Trond Jørgen, 2020

Eiendomsansvarlig, velges for 2 år
Frode (gjenvalg), 2021

Web & Facebook, velges for 2 år
Teknisk, Kjell Arne, 2020
Redaksjonelt innhold, Odd Petter (gjenvalg), 2021

Julebordskomité, 2 nye hvert år
Styret utnevner 2 stk.

2020
Valgkomiteen har alt klart 1. februar
Årsmøte torsdag 6. februar 2020 kl. 19.00

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.