Valg årsmøter

RESULTAT ÅRSMØTE
Valg 1. februar 2018
– uthevet er verv og antall år
– navn og når på valg neste gang

Leder, på valg hvert år
Rune, 2019

Nestleder, velges for 2 år
Bjørn B., 2019

Kasserer, velges for 2 år
Knut-Arve, 2020

Sekretær, velges for 2 år
Erik Morten, 2019

Styremedlem, velges for 2 år
Trond K, 2020

Varamedlemmer i styret, velges for 2 år
Frode, 2020
Arne, 2020

Valgkomité, velges for 2 år
Hans Kristian, 2020
Kjell Arne, 2019
Innstilling klar innen 1. februar hvert år

Kjøkken & barsjef, velges for 2 år
Hans Olav, 2020

Fest- og arrangementskomité, alle velges for 3 år
Kjøkken- & barsjefen skal alltid være med i komiteen
Hans Olav, 2020
Karstein, 2019
Geir Åge, 2019

Turkomité, begge velges for 2 år
Iver, 2020
Bjørn B., 2019

Ansvarlig utleie lokale, velges for 2 år
OP, 2019

Ansvarlige kjeller, velges for 2 år
Roger og Trond Jørgen, 2020

Eiendomsansvarlig, velges for 2 år
Frode, 2019

Web & Facebook, velges for 2 år
Teknisk, Kjell Arne, 2020
Redaksjonelt innhold, Odd Petter, 2019

Julebordskomité, 2 nye hvert år
Arr. 1. desember 2018; Bjørn B. og Iver

2019
Valgkomiteen har alt klart 1. februar
Styremøte torsdag 17. januar
Årsmøte torsdag 7. februar  kl. 19.00

Four wheels move the body. Two wheels move the soul.